Galvos skausmas lomit sustaines, Gronsko Konferencijos Leidinys 2015 PDF

Sala veislės vilnos našumas yra priimtinas. Welcome to the Glade. Ar čia reikia metodo — metodo, kuris yra sistema, praktika, tai, kas kartojama diena dienon? Sudėtiniai terminai lizde irgi išdėstyti abėcėlės tvarka; jų reikia ieškoti pagal gimininį terminą, pvz.

Nežinau, ar esate kada nors ką nors iš tikrųjų suvokę — ar esate kada nors suvokę gėlę, veidą, dangų ar jūrą. Aišku, jūs matote šiuos objektus, kai važiuojate pro šalį autobusu ar automobiliu; bet abejoju, ar esate kada nors pasistengę iš tikrųjų pažvelgti į gėlę.

Bendra rune

O kai galiausiai žvelgiate į gėlę, kas tuomet atsitinka? Kitaip tariant, vos jums pažvelgus į gėlę, jūsų protas ima čiauškėti apie ją; todėl jūs niekuomet nesuvokiate gėlės.

Angliški ir lietuviški sutrumpinimai Žodynas parengtas remiantis bendraisiais leksikografijos principais bei turima dvikalbių žodynų sudarymo patirtimi. Buvo siekiama, kad žodžių pateikimas būtų kuo paprastesnis ir parankesnis naudoti.

Jūs galite ką nors suvokti tik tuomet, kai jūsų protas tyli, kai jis apie nieką nečiauška. Jei jums žvelgiant į vakaro žvaigždę virš jūros jūsų protas bus ramus, tuomet išties suvoksite nepaprastą jos grožį; o kai suvokiate grožį, argi nepatiriate taip pat ir meilės? Iš tikrųjų, grožis ir meilė yra tas pat. Be meilės nėra grožio, o be grožio nėra meilės. Grožis glūdi formoje, grožis glūdi kalboje, grožis glūdi elgsenoje.

galvos skausmas lomit sustaines

Jei nėra meilės, elgsena — tuščia; ji tėra tik visuomenės, tam tikros kultūros produktas, o produktas visuomet mechaniškas, negyvas. Bet kai protas suvokia nė nekrustelėdamas, jis įstengia pažvelgti į savo paties gelmes; o toks suvokimas iš tiesų yra belaikis.

Jums nereikia nieko daryti, kad tai įvyktų; nėra jokios disciplinos, jokių praktikų, jokių metodų, kurie išmokytų jus suvokti.

lietuvių–anglų kalbų karo technikos lietuvių–anglų kalbų karo - PDF Free Download

Žinojimas klaidina protą Jūs teturite vieną instrumentą, ir tai yra protas. Todėl, norėdami išsiaiškinti, kaip čia kas yra, privalote suprasti proto veikimo būdus, galvos skausmas lomit sustaines ne?

Jei protas yra iškreiptas, niekad nematysite teisingai; jei protas yra labai ribotas, nesuvoksite to, kas beribiška. Protas taip pat turi būti laisvas nuo žinojimo, nes žinojimas klaidina protą ir viską iškreipia. Milžiniški proto sugebėjimai išradinėti, vaizduotis, samprotauti, išvedžioti — ar nereikia šių sugebėjimų atmesti, kad protas būtų švarus ir paprastas? Nes juk tik tyras protas, protas, turintis didžiulę patirtį, bet drauge išsivadavęs iš žinojimo ir patirties — tiktai šitoks protas gali atrasti tai, kas yra daugiau nei protas.

Antraip tai, ką atrasite, bus nudažyta to, ką jau esate patyrę, spalva, o jūsų patirtis — jūsų sąlygotumo rezultatas. Atmeskite visus metodus Kaip randasi religinis arba naujasis protas?

  1. Lietuvių-anglų Kalbų Karybos žodynas [PDF] [o80e26u10]
  2. Skauda nykščio sąnarį ant rankų ir niežti
  3. Atsakingoji redaktorė dr.
  4. Reumatoidinis artritas amzius
  5. Artritas ir artroze
  6. Dešinės pėdos sąnarių podagrinis artrosoartritas Kas yra infekcinė artrozė Runų reikšmės - ykalat.
  7. Along with this, the new structure lead to, long called for, competitiveness amongst banks, at a time where they had increased incentive for this already, because the big corporate clients were less dependent on banks with new financing methods at their hand like bonds or international markets.

Ar yra sistema, metodas? Ar čia reikia metodo — metodo, kuris yra sistema, praktika, tai, kas kartojama diena dienon? Ar metodas sukurs naują protą? Taigi ar metodas platesne ar siauresne šio žodžio prasme sukurs naują protą? Jei ne, tuomet metodas, kaip ir įprotis ar įgūdis, turi būti atmestas, nes jis klaidina… Metodas tik orientuoja protą pagal trokštamą rezultatą. Jūs turite atmesti visus mechaninius proto procesus… Protas turi atsisakyti bet kokio mechaninio mąstymo proceso.

Taigi, idėja, kad metodas, sistema, disciplina, įpročių ar įgūdžių kartojimas sukurs tą naująjį protą, yra klaidinga.

Apie pesimistinius optimistės visuregės įsivaizdavimus tyloje. Gestalt approaches to working with children, adolescents and their worlds. This process of making my inner world known and getting to know the inner world of the other is what we call intimacy. It is also known as inside knowing and is distinguished from how we know the more public or physical field Wheeler, Thus we never lose our need for intimate relationship, in the sense of a person or persons who take an interest in, see, and receive the expression of our inner world, thus supporting more articulation in that expression itself.

Todėl visa tai, kaip mechaniški dalykai, turi būti visiškai atmesta. Mechaninis protas yra tradicinis protas; jis negali turėti vertės gyvenime, kuris nėra mechaniškas; tad metodus — į šalį. Protas be uosto Galvos skausmas lomit sustaines naujas protas, protas, laisvas nuo laiko, protas, kuris nebemąsto nuotolio ar erdvės kategorijomis, protas, neapribotas horizonto, neturintis uosto.

galvos skausmas lomit sustaines

Toks protas reikalingas spręsti ne tik amžinas, bet ir kasdienes egzistencijos problemas. Todėl klausimas toksai: ar įmanoma kiekvienam iš mūsų turėti tokį protą? Ne įgyti nuosekliai, ne išsiugdyti, nes ugdymas, vystymas, procesas reikalauja laiko.

Tai turi įvykti staiga: pasikeitimas turi ištikti iškart, jis turi būti belaikis. Gyvenimas yra mirtis, ir mirtis laukia jūsų; negalite ginčytis su mirtimi, kaip galite ginčytis su gyvenimu.

AUTORIŲ ŽINIAI

Tad ar įmanoma turėti tokį protą? Ne kaip laimėjimą, ne kaip tikslą, ne kaip siekinį, ne kaip kažką, prie ko galima prisikasti, nes visa tai implikuoja erdvę ir laiką. Mes turime nepaprastai patogią, prašmatnią teoriją, kad per tam tikrą laiką galima pasistūmėti, prieiti, pasiekti, priartėti prie tiesos.

Tai klaidinga idėja, tai absoliuti iliuzija — ir laikas yra iliuzija būtent ta prasme. Aktyvus, bet nutilęs Norėdami atrasti naująjį protą, turime ne tik perprasti senojo reakcijas: būtina, kad senasis protas nutiltų. Senasis protas turi būti aktyvus, bet turi tylėti.

galvos skausmas lomit sustaines

Jūs klausotės, ką aš sakau? Tad štai, pone! Jeigu tamsta nori pats patirti, o ne patikėti kuo nors kitu, ar egzistuoja realybė, ar yra toks dalykas kaip Dievas, — žodis Dievas nėra faktas, — tamstos senasis protas, tradicijos išmokytas arba teigti Dievą, arba Jį neigti, protas, šimtmečiais formuotas tam tikros kultūros, tam tikrų įtakų, tam tikros socialinės propagandos, turi nutilti. Antraip teturėsime jo vaizdinių, jo idėjų, jo vertybių projekcijas.

Download Embed This document was uploaded by our user. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. ISBN Iš viso žodyne yra 18 žodžiai ir terminai, veiksmažodinių ir kt.

Betgi tos idėjos, tos vertybės, tie įsitikinimai — to, kas tamstai buvo įteigta, arba reakcijų į tai, kas buvo teigta, rezultatas. Tuomet jums abejojant, klausinėjant, aiškinantis, galvos skausmas lomit sustaines, įsižiūrint, atidžiai klausantis senasis protas liausis reagavęs.

Bet protas nemiega; jis labai aktyvus, bet jis tyli. Jis pasiekė šią tylos būseną jums stebint, kamantinėjant. O norėdami kamantinėti, stebėti turite turėti šviesos; toji šviesa — jūsų nuolatinis budrumas. Štai tyla Viliuosi, kad klausysite, bet neprisimindami to, ką jau žinote; o tai padaryti labai sunku.

galvos skausmas lomit sustaines

Jūs ko nors klausotės, ir jūsų protas bemat reaguoja, remdamasis savo žiniomis, savo ankstesnėmis išvadomis, savo nuomonėmis, savo atmintimi.

Jis klauso, siekdamas tolesnio supratimo. Na, patyrinėkite, kaip jūs klausotės, ir pamatysite, kad yra būtent šitaip. Arba klausote su jau turimomis išvadomis, su žiniomis, su tam tikra atmintimi, patirtimi, arba nekantriai trokštate atsakymo.

Norite žinoti, kaip viskas yra, kas yra gyvenimas, norite perprasti gyvenimo sudėtingumą. Jūs iš tikrųjų nė nesiklausote.