Swollen painful stiff joints. Skauda kelio paspaudimus

List of 21 causes for Big toe bruise and Diabetes-like neuropathy symptoms, alternative diagnoses, rare causes, misdiagnoses, patient stories, and much more. See actions taken by the people who manage and post content. Daugiareikšmių antraštinių žodžių reikšmės skiriamos pusjuodžiais arabiškais skaitmenimis, pvz.

susiuvimo su bendrų ligų

Download Embed This document was uploaded by our user. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. ISBN Iš viso žodyne yra 18 žodžiai ir terminai, veiksmažodinių ir kt.

Į šį žodyną įdėti NATO kariuomenėse dažniausiai vartojami bendrosios valstybės karinės organizacijos, ginkluotųjų pajėgų ir jų rūšių, karinio valdymo struktūrų, kariuomenės komplektavimo ir karo tarnybos, karinių vienetų junginių, dalinių ir padalinių struktūros, taktikos, ginkluotės ir karo technikos, valdymo ir aprūpinimo, kovinės paramos, kovinio rengimo ir kt.

Osteoartrito artralgija

Taip pat teikiami karinio administravimo ir karo teisės, tarptautinės humanitarinės teisės, kitų mokslo ir technikos sričių, glaudžiai susijusių su karyba, terminai. Žodynas skirtas anglų kalbos vertėjams ir mokytojams, karinių mokymo įstaigų kariūnams ir klausytojams, visiems krašto apsaugos sistemos karininkams, puskarininkiams ir seržantams. Pranas Jankauskas, dr.

Jonas Klimavičius, plk. Jurgis Norgėla, Elena Noreikaitė, doc.

Old School Blazin' [v 0.6.0]

Elena Stasiulevičiūtė, mgr. Robertas Stunžinas Atsakingasis redaktorius plk. Vasilijus Apiševas Anglų kalbos redaktorė Genovaitė Laugalienė Lietuvių kalbos redaktorė Jolanta Budreikienė Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja. Kisino Anglų—lietuvių kalbų karybos žodyną Dabar autorius parengė Lietuvių—anglų kalbų karybos žodyną Žodynaskuriame pateikti visi enciklopedinių karybos žodynų [E. Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas Aps ; E. Artilerijos enciklopedinis žodynas Art ; Enciklopedinis karybos žodynas KEnc ] terminai, beveik visi NATO terminų aiškinamojo žodyno NATO terminai išskyrus specifinių aviacijos, laivyno, kartografijos ir kai kurių kitų terminųtaip pat įvairių karybos bei kitų sričių terminų ir kitų dažniausiai vartojamų karybos literatūroje žodžių.

gydymas nykščio artrito

Į šį Žodyną įdėti NATO kariuomenėse dažniausiai vartojami bendrosios valstybės karinės organizacijos, ginkluotųjų pajėgų ir jų rūšių, karinio valdymo struktūrų, kariuomenės komplektavimo ir karo tarnybos, karinių vienetų junginių, dalinių ir padalinių struktūros, taktikos, ginkluotės ir karo techikos, valdymo ir aprūpinimo, kovinės paramos, kovinio rengimo ir kt.

Padėka Už patarimus ir paramą rengiant Žodyną nuoširdžiai dėkoju plk. Vasilijui Apiševui, kalbininkei Jolantai Budreikienei, ats.

Nuolatinė gerklės skausmas: priežastys ir prevencija. Kodėl nuolat skauda gerklę

Pranui Jankauskui, dr. Jonui Klimavičiui, Genovaitei Laugalienei, plk. Jurgiui Norgėlai, doc. Elenai Stasiulevičiūtei, mgr. Robertui Stunžinui. Būsiu dėkingas už pastabas ir pasiūlymus, jų laukiu šiuo adresu: Lietuvos kariuomenės Mokymo ir personalo valdyba, Viršuliškių g.

Rūšiniai terminai dedami pagrindinio termino lizde, pvz. Toliau lizde tą nekintamąją dalį atstoja tildė, prie kurios prirašomos kintamosios žodžių dalys, pvz. Sudurtiniai žodžiai su brūkšneliu rikiuojami kaip neskiriami žodžiai, pvz.

Osteoartrito artralgija Man atliekant kėlimą nugarą skauda Osteoarthritis OA - an inflammatory disease with pain and stiffness in many joints in the body. This is fairly common, lasting less than 30 minutes in the day after awaking from sleep. Many people with OA complain of morning stiffness.

Sudėtiniai terminai lizde irgi išdėstyti abėcėlės tvarka; jų reikia ieškoti pagal gimininį terminą, pvz. Antraštiniai žodžiai spausdinami mažosiomis raidėmis išskyrus tikrinius vardus padidintu pusjuodžiu šriftu, pvz.

Rūkymas ir alkoholizmas tarp paauglių ir jaunų žmonių

Lietuviški žodžiai, išskyrus paaiškinimus, fakultatyvių žodžių dalis, yra sukirčiuoti. Daugiareikšmių antraštinių žodžių reikšmės skiriamos pusjuodžiais arabiškais skaitmenimis, pvz. Pirmoji reikšmė paprastai yra pagrindinė, dažniausiai vartojama; toliau dedamos siauresnės, konkretesnės ir perkeltinės reikšmės. Swollen painful stiff joints reikšmės pažymimos atitinkamomis žymomis, pvz.

Istorizmai ir pasenę žodžiai pažymėti dviem žvaigždutėmis, pvz. Vienodai tariami, bet visai kitos reikšmės žodžiai homonimai pateikiami atskirais antraštiniais žodžiais su romėnišku skaitmeniu po antraštinio žodžio.

Rheumatoid Arthritis - Signs \u0026 Symptoms - Johns Hopkins Medicine

Jei jie priklauso skirtingoms kalbos dalims, kiekvienas turi kalbos dalies pažymą, pvz. Fakultatyvinė neprivalomoji termino ir jo angliško atitikmens dalis dedama lenktiniuose skliausteliuose, pvz.

  • Kaip pasiruošti tepalą nuo osteochondrozės
  • NAGEZE Osteo Plus | myHealthbox
  • Artritas psoriazė wikipedia

Kai kur lietuviškuose 5 atitikmenyse lenktiniuose skliausteliuose dedama termino santrumpa, pvz. Paaiškinimai rašomi kursyvu lenktiniuose skliausteliuose.

wanta gydymas nuo sąnarių

Įvairūs vieno kurio lietuviško žodžio angliški atitikmenys atskiriami vienas nuo kito kableliu, žymint jo reikšmės artumą, o žymint didesnį reikšmės nutolimą — kabliataškiu. Anglų kalbos žodžiai rašomi pagal britiškojo rašybos varianto normas. Amerikietiškasis rašybos variantas žymimas amer. Jei daiktavardžio reikšmė yra daugiskaitinė, ji turi pažymą dgs.

  • Artritas pasireiškia kaip rankų
  • Old School Blazin' [v ] - Nemokami erotiški žaidimai
  • Osteoartrito artralgija

Lietuviško ir angliško daiktavardžio skaičiaus nesutapimai nurodomi santrumpomis sg skaityk: singular — vienaskaita ir pl skaityk: plural — daugiskaitapvz.

Giminėmis kaitomi lietuviški žodžiai pateikiami artrozė ir metodai ją gydyti vyriškosios giminės forma.

Daiktavardžių, žyminčių veikėjų ir veiksmažodinių ar vardažodinių ypatybių turėtojų pavadinimus, greta vyriškosios giminės pateikiama ir moteriškosios giminės galūnė, pvz. Prie angliškų atitikmenų dažnai dedamas anglų kalbos prielinksnis, rodantis anglų kalbos žodžių, ypač veiksmažodžių, valdymą, pvz. Bet norint patikslinti swollen painful stiff joints kalbos prielinksnio reikšmę, kartais rašomas ir lietuviškas prielinksnis, pvz.

NATO terminų aiškinamojo žodyno terminų angliški atitikmenys yra pabraukti, pvz. Tokių žodžių formos pateikiamos 1 priede.

HOUSE OF SOUL: The Vertebral column (Psychological equivalents of disease )

BM bomb. JAV j. KJP knyg. KOP kosm. MNG modal.

Download Embed This document was uploaded by our user. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. ISBN Iš viso žodyne yra 18 žodžiai ir terminai, veiksmažodinių ir kt.

NATO niek. OEG ofic. PM polit.

sunkusis atletika sąnariai

RCHB rdl. RM rus.

The Good Son - Nemokami erotiški žaidimai

TTCh vad. VFR vid.

Adrenal gland and glandulae suprarenales Allergy, urticaria Th10 Kidneys Kidney disease, hardening of the arteries, chronic tiredness, nephritis, pyelitis Pyelonephritis - is an ascending urinary tract infection TH11 Diseases of the skin - acne, pimples, eczema, boils furuncle. Th12 Rheumatic fever, abdominal pain flatulencesome infertility. L1 The large intestine, the inguinal canal Constipation, colitis, dysentery, diarrhea, some rupture or hernia L2 Appendix or vermiform appendixbottom abdomen, top part leg Seizures, difficulty breathing, Acidosis disturbance of acid-base balance in the body L3 Sex organs, uterus, bladder, knees Diseases of the urinary section, frustration menstr. L4 Prostate, lumbar Psoas muscles, sciatic nerve Sciatica, lumbago. Difficult, painful or too frequent urination.

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas, V. Civilinės aviacijos terminų žodynas. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, IV patais. Terminai ir apibrėžimai. Elektrotechnikos terminų žodynas, K. Enciklopedinis karybos žodynas, V. English-Russian military dictionary, vol. Fizikos terminų žodynas, V.

FM Operations, Washington, Combat Skills of the Soldier, Washington, NBC Handbook, Washington, The Infantry Platoon and Squad.

Psoriazė artritas

Glossary of Abbreviations. Oberammergau, Germany, swollen painful stiff joints Infantry Tactical Doctrine. Volume 1. The Infantry Company Group. Pamphlet No. Infantry Company Group Tactics. Kartografijos ir geodezijos terminų žodynas, V.

Kisinas E. Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas, V. Artilerijos enciklopedinis žodynas, V. Anglų—lietuvių kalbų karybos žodynas, V. Kario ugdymas, V. Land force tactical doctrine, ATP 35 A Laugalienė G. Karinis anglų—lietuvių kalbų žodynas, V. Lietuvių—anglų kalbų karybos žodynas, V. LR karo prievolės įstatymas 10 22 Nr. LR krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas 05 05 Nr. LR nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas 12 19 Nr. Medicinos enciklopedija, I—II, V.

Mikalajūnas M.