Lėšų iš alkūnės sąnario artrozė,

Ortopedas nagrinėja raumenų ir kaulų sistemos problemas. Šis etapas yra labai svarbus, nes dauguma gerybinių pažeidimų yra minkštos struktūros ir neskausmingi, kai jiems daromas spaudimas. Ištempti apatinės kojų dalies raumenis, atpalaiduoti kelių ir klubo sąnarius. Patartina atlikti pradiniame etape. V Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. Jei apdraustajam indikuotinos dvi ar daugiau sąnarių endoprotezavimo operacijos, dėl kiekvieno kompensuojamojo sąnario endoprotezo, kurį numatoma implantuoti, turi būti teikiamas atskiras apdraustojo prašymas.

V Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 12 straipsniu: 1. T v i r t i n u Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašą pridedama. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos: 2. V Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

 1. sąnariai | specialsprendimai.lt
 2. Ignalinos rajono savivaldybė
 3. Kas tai?
 4. Jie priklauso nuo konkretaus negalavimo pasireiškimo: Pagrindinis bursito požymis yra patinimo išskirtinumas alkūnės lenkimo metu.

Aprašo nuostatos taikomos apdraustiesiems, pageidaujantiems gauti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą ir ar jo priedus arba kompensaciją už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą, gydytojams, atliekantiems sąnarių endoprotezavimo operacijas, asmens sveikatos priežiūros toliau — ASP įstaigoms, teikiančioms sąnarių endoprotezavimo paslaugas arba ketinančioms jas teikti, valstybinių įstaigų darbuotojams, atsakingiems už sąnarių endoprotezavimo išlaidų kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis.

Teisę gauti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą ir ar jo priedus arba kompensaciją už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą ir ar jo priedus turi tik apdraustieji. Apraše vartojamos sąvokos: 4. ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas — Apraše nustatytus kriterijus atitinkančios ASP įstaigos, implantuojančios apdraustiesiems kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus ir ar jų priedus. Sąnario endoprotezas — dirbtinis implantas, pakeičiantis natūralų sąnarį. Sąnarių endoprotezai gali būti: 4.

Sąnario endoprotezavimo operacija — pažeisto sąnario pakeitimas sąnario endoprotezu.

Klubo sąnario artrozės gydymo režimas

Sąnarių endoprotezavimo paslaugas teikia gydytojai ortopedai traumatologai. Sąnarių endoprotezavimo operacijos skirstomos: 4. Atliekant planinę endoprotezavimo operaciją implantuojamas standartinis kompensuojamasis sąnario endoprotezas, skiriamas pagal apdraustųjų įrašymo į jų pasirinktų ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eiles tvarkomas VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje datą; 4.

Atliekant skubią endoprotezavimo operaciją implantuojamas standartinis kompensuojamasis sąnario endoprotezas, skiriamas iš ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų rezervo, arba kompensuojamasis specialusis, ar revizinis sanario endoprotezas, įrašytas į specialiųjų ar revizinių sąnarių endoprotezų sąrašą ir prireikus tiekėjo tiesiogiai pristatomas į ASP įstaigą pagal sutartį su VLK.

Sąnarių endoprotezų priedai — sąnariams endoprotezuoti naudojami komponentai ir pagalbinės medžiagos. Sąnarių endoprotezų priedai skirstomi į: 4. ASP įstaigoms, teikiančioms sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami kompensuojamieji sąnarių endoprotezai, taikomi šie reikalavimai: 5. ASP įstaigos privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją teikti antrinio ir ar tretinio lygio ortopedijos traumatologijos stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 5.

ASP įstaigos turi užtikrinti sąnarių endoprotezavimo operacijų lėšų iš alkūnės sąnario artrozė atskirose planinėms operacijoms maisto ir skausmus sąnariuose operacinėse; lėšų iš alkūnės sąnario artrozė. ASP įstaigos turi atlikti ne mažiau kaip 60 sąnarių endoprotezavimo operacijų per metus; 5. ASP įstaigos turi užtikrinti, kad apdraustiesiems po sąnarių endoprotezavimo operacijų būtų išduodami medicininės reabilitacijos siuntimai, remiantis sutartimis su teritorinėmis ligonių kasomis.

Sąnarių endoprotezavimo iš paramedikai vaidmuo bendrų ligų prevencijos atliekamos pagal planinių ir skubių sąnarių endoprotezavimo operacijų indikacijas. Planinės sąnarių endoprotezavimo operacijos atliekamos pagal 1 lentelėje nurodytas indikacijas indikacijos apibrėžiamos remiantis Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtuoju pataisytu ir papildytu leidimu toliau skausmas ir silpnumas peties sąnario rankas TLKAM : 1 lentelė.

Planinių sąnarių endoprotezavimo operacijų indikacijų sąrašas Eil. TLKAM AM 1 M05 Seropozityvus reumatoidinis artritas 2 M06 Kitas reumatoidinis artritas Psoriazinės ir enteropatinės 3 M07 artropatijos Klubo, kelio, peties, alkūnės, 4 M12 Kitos specifinės artropatijos riešinio nykščio arba čiurnos 5 M15 Poliartrozė sąnario funkcijos 6 M16 Koksartrozė klubo sąnario artrozė nepakankamumas, skausmai ir 7 M17 Gonartrozė kelio sąnario artrozė ar deformacijos 8 M19 Kita artrozė 9 Q65 Įgimta klubo sąnario deformacija 10 M18 Riešinio nykščio sąnario artrozė 8.

Skubios sąnarių endoprotezavimo operacijos atliekamos pagal 2 lentelėje nurodytas indikacijas: 2 lentelė. Skubių sąnarių endoprotezavimo operacijų indikacijų sąrašas Eil. Kodas pagal Ligos pavadinimas pagal Papildomos sąlygos Nr. Šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas, įtaręs ligą, dėl kurios apdraustajam turi būti atliekama sąnario endoprotezavimo operacija, ir įvertinęs bendrą apdraustojo būklę, siunčia jį konsultuoti į ASP įstaigą, teikiančią sąnarių endoprotezavimo paslaugas.

Lėšų iš alkūnės sąnario artrozė gali pasirinkti ASP įstaigą, kurioje jam būtų suteiktos konsultavimo ir prireikus sąnario endoprotezavimo paslaugos. Apdraustojo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, gydytojas ortopedas traumatologas nustato diagnozę ir informuoja apdraustąjį apie sąnario endoprotezavimo operacijos tikslingumą bei sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų kompensavimą. Jei apdraustajam turi būti atliekama sąnario endoprotezavimo operacija ir jis sutinka operuotis, konsultaciją suteikęs gydytojas ortopedas traumatologas užpildo Prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą formą 1 priedaskurioje nurodoma: ASP įstaigos, kurioje buvo teikiama gydytojo ortopedo traumatologo konsultacija bei pateiktas prašymas skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, pavadinimas; Konsiliumą organizuoja konsultaciją suteikęs gydytojas ortopedas traumatologas ASP įstaigos nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo konsultacijos dienos.

Skausmas alkūnės sąnaryje

ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, gydytojas ortopedas traumatologas ar įgaliotasis darbuotojas registruoja apdraustųjų prašymus skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje ir per šią informacinę sistemą juos pateikia VLK ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo konsultacijos dienos.

Jei prašyme turi būti nurodoma gydytojų ortopedų traumatologų konsiliumo išvada, prašymas turi būti pateikiamas VLK ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo konsiliumo dienos. Jei VLK pateikiamas prašymas skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą ne per VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą, VLK jo nenagrinėja — prašymas per 5 darbo dienas grąžinamas jį užpildžiusiai ASP įstaigai ir apie tai informuojamas apdraustasis. Apdraustojo pasirašytas prašymas skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą saugomas ASP įstaigoje.

Ortopedinės traumatologinės operacijos Klaipėdoje | NORTHWAY Klaipėda

VLK pagal ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, pateiktus Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka apdraustųjų prašymus įtraukia šiuos apdraustuosius į kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilę toliau — eilė apdraustojo pasirinktoje ASP įstaigoje. Jei apdraustajam turi būti atliekama skubi sąnario endoprotezavimo operacija, jis į eilę įtraukiamas pirmumo tvarka įrašomas į eilės pradžią. Jei apdraustajam indikuotinos dvi ar daugiau sąnarių endoprotezavimo operacijos, dėl kiekvieno kompensuojamojo sąnario endoprotezo, kurį numatoma implantuoti, turi būti teikiamas atskiras apdraustojo prašymas.

Visi to paties apdraustojo pateikti prašymai registruojami VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje vienu metu, bet į eilę apdraustasis, užregistravus jo prašymus, įtraukiamas tik dėl vieno iš jam reikiamų kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų skyrimo.

Artroskopinė alkūnės operacija Artroskopinė alkūnės operacija Alkūnė yra skridininis sąnarys, sudarytas iš trijų dalių: žastikaulio ir alkūnkaulio sąnario, stipinkaulio ir žastikaulio sąnario, proksimalinės stipinkaulio ir alkūnkaulio jungties. Visas šias jungtis dengia kapsulė.

Dėl kiekvieno kito sąnario endoprotezo skyrimo jis bus įtraukiamas į eilę ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo paskutinio jo įrašymo į eilę dienos. Skubioms sąnarių endoptotezavimo operacijoms nuostata dėl 6 mėnesių laikotarpio tarp apdraustojo įrašymų į eilę netaikoma.

gydymas spyruokles sąnario

VLK ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo apdraustojo įrašymo į jo pasirinktos nurodytos apdraustojo prašyme skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę dienos išsiunčia paštu jam pranešimą apie įrašymą į šios įstaigos eilę.

Pranešime nurodoma apdraustojo įtraukimo į eilę data ir prašymo registravimo VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje numeris, apdraustojo pasirinkta ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, ir apdraustojo eilės numeris jo pasirinktoje ASP įstaigoje.

Artroskopinė alkūnės operacija

Informacija apie vidutinę atitinkamo kompensuojamojo sąnario endoprotezo laukimo trukmę įvairių ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilėse viešai skelbiama VLK interneto svetainėje. Jei apdraustasis, gavęs VLK pranešimą apie jo įrašymą į eilę, pageidauja pasirinkti kitą ASP įstaigą, teikiančią sąnarių endoprotezavimo paslaugas, jis turi pateikti VLK laisvos formos prašymą ne vėliau kaip iki: VLK sprendimo kompensuoti individualaus endoprotezo įsigijimo išlaidas priėmimo dienos, jei apdraustajam turi būti implantuojamas individualus sąnario endoprotezas; Jei apdraustasis, jam skyrus kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, pageidauja operuotis kitoje ASP įstaigoje, pagal anksčiau jo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas neperduodamas vėliau jo pasirinktai ASP įstaigai: endoprotezas skiriamas eilės tvarka kitam asmeniui, įrašytam į apdraustojo anksčiau pasirinktos ASP įstaigos eilę.

 • Stiprus skausmas piršto sąnarys
 • Skausmas alkūnės sąnaryje | Kompetentiškai apie sveikatą iLive
 • Ką daryti, jei ant alkūnės atsiranda guzas - Osteoma
 • Gliukozaminas ir chondroitino atsiliepimai
 • Artroskopinė alkūnės operacija
 • Kaip pašalinti uždegimą iš piršto sąnarys

Šiuo atveju Eilių ir atsargų informacinėje sistemoje pažymima kad apdraustasis atsisako operuotis jo prašyme nurodytoje ASP įstaigoje, kurioje jam buvo skirtas sąnario endoprotezas, ir yra įrašomas į lėšų iš alkūnės sąnario artrozė pasirinktos ASP įstaigos eilę pagal jo įtraukimo į anksčiau pasirinktos ASP įstaigos eilę datą.

Naujai pasirinktoje ASP įstaigoje, teikiančioje sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kompensuojamasis sąnario endoprotezas apdraustajam skiriamas pagal šios įstaigos eilę.

VLK, gavusi apdraustojo prašymą įrašyti jį į kitos jo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos įrašo jį į naujai pasirinktos ASP įstaigos eilę pagal jo įtraukimo į anksčiau pasirinktos ASP įstaigos eilę datą. Apdraustajam išsiunčiamas pranešimas apie įtraukimą į eilę kitoje jo pasirinktoje ASP įstaigoje, teikiančioje sąnarių endoprotezavimo paslaugas pranešime nurodoma įtraukimo į šios įstaigos eilę data, registravimo VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje numeris ir apdraustojo eilės numeris.

Apdraustiesiems kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus skiria arba kompensacijas už savo lėšomis įsigytus sąnarių endoprotezus moka VLK PSDF biudžeto lėšomis. VLK organizuoja ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas apdraustiesiems, aprūpinimą kompensuojamaisiais sąnarių endoprotezais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka. VLK nustato kiekvienai ASP įstaigai, teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, skiriamų kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų kiekį, atsižvelgdama į ASP įstaigoje praėjusiais kalendoriniais metais atliktų pirminių sąnarių endoprotezavimo operacijų, kai buvo implantuojami standartiniai sąnarių endoprotezai, skaičių ir ASP įstaigos standartinių sąnarių endoprotezų poreikį, apskaičiuojamą Aprašo 26 punkte nustatyta tvarka.

Taip pat nustatomas kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų, skiriamų skubių operacijų atvejais, rezervas.

Ką daryti, jei ant alkūnės atsiranda guzas

VLK standartinius kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus eilės tvarka skiria apdraustiesiems pagal jų įrašymo į pasirinktų ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eiles tvarkomas VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje datą. Gydytojas ortopedas traumatologas, atliekantis sąnario endoprotezavimo operaciją, pagal apdraustojo ligos patologiją ir jo amžių parenka tinkamiausią sąnario endoprotezą.

Kompensuojamieji standartiniai mechaninio tvirtinimo sąnarių endoprotezai gali būti implantuojami apdraustiesiems, įtraukiamiems į eilę iki jiems sukanka 65 metai.

Kompensuojamųjų specialiųjų ir revizinių sąnarių endoprotezų metinis poreikis skirtingų rūšių pagal lokalizaciją sąnarių endoprotezų poreikis skaičiuojamas atskirai nustatomas atsižvelgiant į visų ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, lėšų iš alkūnės sąnario artrozė skausmas apie pirštą šepečiu sąnario metais atliktų specialiųjų ir revizinių sąnarių endoprotezų implantavimo operacijų skaičių skirtingų rūšių pagal lokalizaciją sąnarių endoprotezavimo operacijos skaičiuojamos atskirai.

Apdraustiesiems, įrašytiems į kompensuojamojo specialiojo ar revizinio atitinkamos lokalizacijos sąnario endoprotezo skyrimo eilę tvarkomą VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoješie sąnarių endoprotezai skiriami eilės tvarka pagal apdraustųjų įrašymo į eilę datą.

gydymas sujungimų peties

Jei apdraustojo, kuriam buvo skirtas standartinis kompensuojamasis sąnario endoprotezas, operacijos metu prireikia keisti jos taktiką ir implantuoti kitą, nei buvo planuojama, sąnario endoprotezą arba naudoti papildomus ar kitokius, nei buvo numatyta, komponentus ar priedus, tiekiamus pagal VLK sudarytas sutartis su tiekėjais, ASP įstaiga, kurioje buvo atliekama ši endoprotezavimo operacija, turi pateikti VLK gydytojų ortopedų traumatologų konsiliumo išvadą, pagrindžiančią endoprotezavimo operacijos taktikos keitimą ir atitinkamo sąnario endoprotezo ar jo komponentų, ar priedų panaudojimą.

Skubioms sąnarių endoprotezavimo operacijoms atlikti pagal šių operacijų indikacijas skiriami: Jei panaudojamas visas ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų rezervas, šios rūšies sąnarių endoprotezai jai skiriami Aprašo nustatyta tvarka.

Peties sąnario artrozė

Kompensuojamieji individualūs sąnarių endoprotezai skiriami pagal planinių ir skubių sąnarių endoprotezavimo operacijų indikacijas, jei nėra galimybės pritaikyti VLK centralizuotai perkamų sąnarių endoprotezų ar jų komponentų ir ar dalių. Kompensuojamuosius individualius sąnarių endoprotezus skiria VLK direktoriaus įsakymu sudaroma ne mažiau kaip 5 narių komisija, remdamasi ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, gydytojų ortopedų traumatologų konsiliumo išvada, kurioje pateikiama teigiama prognozė.

Ši komisija sprendimą dėl individualaus sąnario endoprotezo skyrimo priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo skirti kompensuojamąjį individualų sąnario endoprotezą pateikimo VLK dienos, vadovaudamasi VLK direktoriaus patvirtintu šios komisijos darbo reglamentu ir Aprašu: Eilėje laukiančiam asmeniui, kuris kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų paskirstymo metu yra nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu, sąnario endoprotezas neskiriamas, o jo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas sustabdomas iki 1 mėnesio.

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio prašymo vykdymo sustabdymo dienos VLK informuoja apie tai asmenį, išsiųsdama atitinkamą pranešimą. Pranešime nurodoma asmens prašymo vykdymo sustabdymo priežastis ir terminas, iki kurio VLK turi būti pateikti asmens draudimą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinantys dokumentai.

Jei iki nustatyto termino šie dokumentai negaunami, asmuo išbraukiamas iš eilės. VLK, paskyrusi apdraustajam kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo skyrimo dienos informuoja: Pranešime taip pat nurodomi apdraustojo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kontaktiniai telefono numeriai ir terminas, per kurį apdraustasis turi suderinti su šia įstaiga sąnario endoprotezavimo operacijos datą ; ASP įstaigą, teikiančią sąnarių endoprotezavimo paslaugas, — apie jos eilėje laukiantiems apdraustiesiems paskirtus kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus.

Išsiuntus registruotu laišku apdraustajam pranešimą apie kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimą, laikoma, kad apdraustasis yra tinkamai apie tai informuotas.

 • Aš negaliu miegoti ant dešinėje pusėje gerklės sąnario
 • Peties sąnario artrozė | Privačios medicinos centrai | Kardiolitos Klinikos
 • Klubo sąnario artrozės gydymo režimas - Išialgija August
 • Prevencija bourssita alkūnės sąnario
 • Gydyti tempimo į klubo sąnario
 • Liga artrozė justov

Jei šis pranešimas gaunamas pavėluotai, negaunamas ar neatsiimamas iš pašto skyriaus ir dėl šios priežasties apdraustasis laiku nesuderina sąnario endoprotezavimo operacijos datos su ASP įstaiga, teikiančia sąnarių endoprotezavimo paslaugas, laikoma, kad nėra pagrindo pratęsti operacijos datai suderinti numatyto termino.

Apdraustasis turi suderinti sąnario endoprotezavimo operacijos datą su ASP įstaiga, lėšų iš alkūnės sąnario artrozė sąnarių endoprotezavimo paslaugas, iki paskutinės VLK pranešime apie kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimą nurodyto termino dienos. Jei per nustatytą terminą operacijos data nesuderinama, apdraustojo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas sustabdomas, bet ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui nuo sąnario endoprotezo skyrimo dienos.

ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, gydytojas ortopedas traumatologas, atsižvelgdamas į apdraustųjų eilę, šios įstaigos nustatyta tvarka suderina su apdraustuoju sąnario lėšų iš alkūnės sąnario artrozė operacijos atlikimo laiką.

Operacija turi būti atliekama per dienų nuo sąnario endoprotezo skyrimo dienos. ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, turi užtikrinti, kad visiems apdraustiesiems, kuriems atliekama sąnario endoprotezavimo operacija, reabilitacijos paslaugos būtų teikiamos PSDF biudžeto lėšomis nepaisant to, ar buvo implantuotas VLK skiriamas, ar apdraustojo lėšomis įsigytas sąnario endoprotezas.

Gydyti tempimo į klubo sąnario

Jei apdraustasis nesuderina sąnario endoprotezavimo operacijos datos, atsisako raštu operuotis, nesutinka su siūloma šios operacijos data ar neatvyksta operuotis numatytu laiku, taip pat jei gydytojas ortopedas traumatologas nustato, kad apdraustasis negali būti operuojamas dėl kontraindikacijų, apdraustojo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas sustabdomas ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui.

Šis laikotarpis skaičiuojamas nuo sąnario endoprotezo skyrimo dienos. Apdraustajam skirtą kompensuojamąjį sąnario endoprotezą VLK skiria kitam apdraustajam, įrašytam į eilę toje pačioje ASP įstaigoje, teikiančioje sąnarių endoprotezavimo paslaugas. Apdraustojo vieta ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilėje arba jam skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas jo prašymu kitam apdraustajam neperleidžiami.

ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, duomenis apie apdraustuosius, kuriems buvo skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas suderintą operacijos datą, operacijos atidėjimą ar problema su bendromis rankų šepečiai operuotis, operacijos datos nederinimąįveda į VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės termino, per kurį apdraustasis su ASP įstaiga turėjo suderinti sąnario endoprotezavimo operacijos datą, dienos.

ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, duomenis apie apdraustuosius, suderinusius su šia įstaiga operacijos datą, bet neatvykusius operuotis numatytu laiku, įveda į VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo numatytos operacijos datos. VLK atsakingasis padalinys, gavęs iš ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, duomenis apie apdraustuosius, nesuderinusius sąnario endoprotezavimo operacijos datos, atidėjusius šią operaciją ar atsisakiusius operuotis numatytu laiku, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų gavimo dienos nepanaudotus kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus skiria kitiems osteochondrose po polsku tos ASP įstaigos eilę įrašytiems apdraustiesiems.

Apdraustasis, kuriam buvo skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas, bet nebuvo atlikta sąnario endoprotezavimo operacija, turi teisę vieną kartą būti pakartotinai įrašytas į jo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą. Šia teise apdraustasis gali pasinaudoti vienų metų laikotarpiu, skaičiuojamu nuo sąnario endoprotezo skyrimo dienos. Norėdamas būti pakartotinai įrašytas į pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šios įstaigos lėšų iš alkūnės sąnario artrozė datą, apdraustasis tiesiogiai arba paštu pateikia VLK laisvos formos prašymą grąžinti jį į pasirinktos ASP įstaigos eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą ir pakartotinai skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą toliau — prašymas grąžinti į eilę.

VLK, gavusi apdraustojo prašymą grąžinti į eilę, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos įtraukia apdraustajį į jo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę ir informuoja apie tai apdraustąjį, išsiųsdama atitinkamą pranešimą. Jei apdraustasis, pakartotinai gavęs kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, nesuderina sąnario endoprotezavimo operacijos datos, atsisako raštu operuotis, nesutinka su siūloma šios operacijos data, neatvyksta operuotis numatytu metu arba gydytojas ortopedas traumatologas nustato, kad apdraustasis negali būti operuojamas dėl kontraindikacijų, jis yra išbraukiamas iš pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilės.

Apdraustasis, nepasinaudojęs Aprašo 45 punkte nurodyta teise, išbraukiamas iš jo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilės. Šiuo atveju apdraustasis gali teikti naują prašymą skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka. ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, turi informuoti apdraustąjį, kuriam rekomenduojama atlikti sąnario endoprotezavimo operaciją, apie jo teisę eilės tvarka gauti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą.

ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, pirmiausia sąnarių endoprotezavimo operacijas turi atlikti tiems apdraustiesiems, kuriems yra skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas, ir užtikrinti, kad šios operacijos būtų atliekamos ne vėliau kaip per dienų nuo endoprotezo skyrimo. Sąnario endoprotezavimo operacija, kai apdraustajam, kuriam neatėjo eilė gauti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, implantuojamas savo lėšomis įsigytas sąnario endoprotezas, gali būti atliekama tik tuomet, jei kompensuojamąjį sąnario endoprotezą gavęs apdraustasis neatvyksta operuotis, atsisako operacijos arba jei apdraustojo, savo lėšomis įsigijusio sąnario endoprotezą, pageidaujamu operuotis metu nėra numatytų kompensuojamąjį sąnario endoprotezą gavusių apdraustųjų endoprotezavimo operacijų.

Apdraustasis gali įsigyti savo lėšomis kitą gydytojo ortopedo traumatologo jam rekomenduojamą sąnario endoprotezą ir gauti atitinkamą kompensaciją, jeigu: Aprašo 52 punkte numatytais atvejais apdraustasis turi užpildyti Prašymo implantuoti savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą formą 3 priedas.

Šis prašymas saugomas ASP įstaigoje. Jei apdraustasis, kurio eilė gauti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą dar neatėjo, pageidauja, kad jam būtų implantuotas savo lėšomis įsigytas sąnario endoprotezas, sprendimą dėl šios operacijos atlikimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo apdraustojo prašymo implantuoti savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą gavimo dienos priima ASP įstaigos vadovas lėšų iš alkūnės sąnario artrozė jo įgaliotas asmuo, įvertinęs šios operacijos atlikimo bei reabilitacijos galimybes ir atsižvelgdamas į Aprašo 52 punkte nurodytas sąlygas.

žolės osteoartrito artrito gydymui

Priėmęs sprendimą, ASP įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja apie tai apdraustąjį, nurodydamas tokio sprendimo priėmimo motyvus. ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, įgaliotas darbuotojas duomenis apie suderintą su apdraustuoju sąnario endoprotezavimo operacijos, kai implantuojamas apdraustojo lėšomis įsigytas sąnario endoprotezas, datą įveda į VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą, kartu pažymėdamas, kad sąnario endoprotezas yra įsigytas apdraustojo lėšomis.

Sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidos apdraustiesiems lėšų iš alkūnės sąnario artrozė, jei: