Gydymas sąnarių į barocamera, Dėl medicinos prietaisų sąrašo patvirtinimo (su pakeitimais, padarytais 2017 m. Birželio 29 d.)

Pripažinta A. Išvaizda Khužiras niekuo nesiskyrė nuo paprasto kaimo, atskirto nuo civilizacijos šimtais kilometrų, išskyrus tai, kad čia buvo neįprastai daug automobilių. Įsikūręs Tunkinskiye Goltsy papėdėje, 4 km į vakarus nuo buvusio Khandagatai datsan. O aš iš ten, sako jie, tautiečiai, na, žinoma, nuėjau pas juos - juolab kad pradėjo audroti: pravertė užkandis su svaiginančiu ir nakvyne.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS Šiame dokumente vartojamos šios sąvokos: medicinos produktai IMN - produktai, skirti naudoti medicinos praktikoje - prietaisai, tvarsčiai ir siūlės, odontologinės medžiagos, gaminiai iš polimero, gumos ir kitų medžiagų, naudojami medicinos reikmėms atskirai arba kartu tarpusavyje ir skirti dėl: ligų prevencija, diagnostika, gydymas, reabilitacija, medicininės procedūros, medicininiai tyrimai, audinių, organų ir žmogaus kūno dalių pakeitimas ar modifikavimas, sutrikusios ar prarastos fiziologinės funkcijos atkūrimas ar kompensavimas, pastojimo kontrolė; poveikį žmogaus organizmui taip, kad jų funkcinė paskirtis nebūtų įgyvendinama cheminės, farmakologinės, imunologinės ar metabolinės sąveikos su žmogaus kūnu metu.

Toks produktas turėtų būti skirtas tik konkrečiam pacientui. Masinės gamybos produktas, pagamintas gydymas sąnarių į barocamera modifikuojamas pagal specialius tinkamai kvalifikuoto gydytojo ar kito atitinkamą kvalifikaciją ir įgaliojimus turinčio asmens reikalavimus, nėra atskiras produktas; gamintojas: juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kaip individualus verslininkas, kuris, savo vardu išleidžiamas į apyvartą, yra atsakingas už šio gaminio dizainą, gamybą, pakavimą ir arba ženklinimą, sistemos surinkimą ar gaminio pakeitimą nepriklausomai nuo to, ar šią veiklą vykdo pats asmuo, ar trečioji šalis jo vardu.

Gamintojai nėra asmenys, kurie renka ar modifikuoja produktus konkrečiam pacientui, jei tokie produktai jau buvo išleisti į apyvartą; numatytas tikslas: produkto naudojimas pagal gamintojo informaciją, nurodytą etiketėje, instrukcijose ir arba reklaminėje medžiagoje; naudojimo instrukcijos naudojimo vadovaseksploatacinė dokumentacija - dokumentai, kuriuose yra informacijos apie gaminių veikimo naudojimo metodus ir saugos priemones; medicinos personalas - asmenys, kurie dėl savo veiklos pobūdžio nuolat arba laikinai dirba su medicinos prietaisais ir medicinos įranga ir gali būti veikiami fizinių, cheminių ir biologinių veiksnių, kuriuos sukelia šie produktai; kenksmingų cheminių medžiagų migracija į pavyzdinę aplinką - cheminių medžiagų išleidimas iš medžiagų ar produktų į modelinę aplinką orą, distiliuotą vandenį ir kt.

Bendrieji reikalavimai medicinos prietaisams ir medicinos įrangai Eksploatacijos metu medicinos prietaisai neturėtų sudaryti kenksmingų veiksnių fizinių, cheminių ir biologinių lygio medicinos personalo ir kitų vartotojų darbo vietose, viršijančių didžiausią leistiną, laikantis sanitarinių teisės aktų reikalavimų.

Produktai turi užtikrinti paciento saugumą arba naudotojų arba, kai taikoma, kitų žmonių saugumą ir sveikatą, o bet kokia su jų naudojimu susijusi rizika turi būti priimtina, palyginti su paciento nauda ir sveikata bei sauga. Gaminio specifikacijos ir eksploatacinės savybės priežastys piršto uždegimas pakenkti pacientų ir medicinos personalo ar kitų asmenų saugumui per visą gamintojo nurodytą gaminio naudojimo laiką, kai jis naudojamas pagal gamintojo instrukcijas.

Kiekvieno tipo medicinos prietaisams, žaliavoms ir jų gamybai skirtoms medžiagoms gamintojas parengia ir nustatyta tvarka patvirtina norminius ir techninius dokumentus, įskaitant receptą ar sudėtį. Sanitariniam ir higieniniam įvertinimui pateiktuose norminiuose dokumentuose ir kitoje medicinos prietaisų medžiagoje nurodyta: Produktų paskirtis ir taikymo sritis; Produkto aprašymas, nurodant jei reikia sąlyčio su kūnu tipą ir trukmę; Naudojamų medžiagų sudėtis ar sudėtis; Higieniškai svarbūs techniniai parametrai ir charakteristikos medicinos prietaisamsMedicininės įrangos eksploataciniuose dokumentuose nurodomi visi galimi pavojai ty fiziniai ir kiti šios įrangos sukeliami veiksniaijų higieniškai svarbūs techniniai parametrai ir charakteristikos, taip pat reikalavimai ir priemonės, užtikrinančios saugumą gaminių naudojimo ir priežiūros metu.

Prie medicinos prietaisų, kurie yra fizinių veiksnių šaltiniai, ši informacija pateikiama gydymas sąnarių į barocamera dokumentuose techninių duomenų lape arba techninėse sąlygose arba techniniame pase : Visiems gaminiams, kurie yra triukšmo ar vibracijos šaltiniai įskaitant judančias dalis, siurblius, kompresorius, ventiliatorius, elektros variklius ir kt.

Kuriant gaminius, kiek įmanoma, turėtų būti išvengta poveikio pakeltas lygis aptarnaujančio personalo ir vartotojo fiziniai veiksniai organizuojant ir naudojant užraktus, tvoras, ekranus, filtrus, apsauginius dangčius ir pastoges, šviesos signalinius įtaisus, laikmačius, nuotolinio valdymo pultus ir kt.

Triukšminga ir vibruojanti įranga turi būti aprūpinta triukšmą ir vibraciją slopinančiais elementais. Elektros gaminiai turi turėti apsauginį įžeminimą.

uždegimo gydymui veido sąnario rankų kabliukų sąnarius

Naudojant UV įrangą, kai reikia ir įmanoma, reikia naudoti apsaugą nuo akrilo. III, IV klasių lazeriniai gaminiai, generuojantys spinduliuotę nematomoje spektro dalyje, turėtų būti aprūpinti įmontuotais I, II klasės lazeriais su matoma spinduliuote, kad būtų galima vizualizuoti pagrindinį lazerio spindulį bandomasis, nukreipiantis lazeris. Medicinos prietaisus pagal lazerio pavojaus laipsnį gamintojas klasifikuoja pagal spinduliuotės išėjimo charakteristikas skaičiavimo metodu pagal galiojančių sanitarinių normų ir taisyklių reikalavimus.

Gamintojas yra atsakingas už lazerių pavojingumo klasės nustatymą. Lazerių klasės nustatymo teisingumo kontrolę atlieka įgaliotos valstybinės sanitarinės kontrolės priežiūros įstaigos. Techninės buitinių lazerinių gaminių sąlygos yra nesudėtingai suderintos su įgaliotomis valstybinės sanitarinės kontrolės priežiūros įstaigomis.

Lazerinių gaminių prototipai turi turėti valstybinių sanitarinės kontrolės priežiūros įgaliotų institucijų išduotą išvadą apie šių vieningų sanitarinių reikalavimų laikymąsi, o po to - leidimą serijinei gamybai. Medicininiai lazeriniai gaminiai turi būti aprūpinti paciento ir aptarnaujančio personalo lazerio spinduliuotės lygio matavimo priemonėmis.

menstruacijos skausmas liaudies receptus su skausmus sąnariuose

Prieš pradedant eksploatuoti III-IV klasių lazerinius gaminius turi priimti institucijos administracijos paskirta komisija, į jos sudėtį privalomai įtraukiant įgaliotų valstybinės sanitarinės kontrolės priežiūros įstaigų atstovus. Komisija nustato šių vienodų sanitarinių reikalavimų įgyvendinimą, priima sprendimą dėl lazerinių gaminių paleidimo. Komisijos sprendimas įforminamas aktu.

Norėdami pradėti eksploatuoti III ir IV klasės lazerinį gaminį, gamintojas Komisijai pateikia šiuos dokumentus: Lazerinio gaminio pasas; Patvirtintas lazerinių gaminių išdėstymo planas; Sanitarinis pasas nustatytos formos Darbo sauga dirbant lazeriniais gaminiais turi būti užtikrinta gaminio konstrukcija.

Darbo zonoje lazerio gydymas sąnarių į barocamera ir kitų nepalankių gamybos veiksnių lygis neturėtų viršyti sanitarinių normų ir taisyklių bei kitų norminių dokumentų gydymas žasto lūžių verčių. Lazerio spinduliuotės plitimo vietos turi būti pažymėtos lazerio pavojaus ženklais. Jei lazerio spindulys palieka kontroliuojamą zoną, jo naudingo kelio pabaigoje turi būti ribotuvas.

Patartina nustatyti pacientams, sergantiems PX fosfodiesterazės III - ciklostazolio inhibitoriumi, kuris turi vazodilacinį, medžiagų apykaitą ir dygliavimą I klasė I klasė. Kita kliūtis jos plačiai paplitęs naudojimas yra pacientui, turinčiam kartu patologiją lėtinės širdies nepakankamumo bet kokios klasės "Niujorko širdies asociacijos" klasifikavimo forma Niujorko širdies asociacija, Nyhataip pat nustatyti apribojimai Europos medicinos agentūra savo naudojimui m.

Dėl didelės šalutinio poveikio tikimybės. Pentoksifyllin į mg dozę per dieną gali būti laikoma vienu iš pagrindinių vaistų, kad padidintų didžiausią leistiną atstumą MDD pacientams, sergantiems kompiuteriu įrodymų IIB. Pentoksifillain pagerina kraujo mikrocirkuliaciją ir reologines savybes, turi vazodilatory efektą, blokuoja fosfodiesterazę ir padeda ciklinio adenozino monofosfato kaupimui ląstelėse, kurios sukelia minimalią, bet statistiškai reikšmingą padidėjimą DBH metrų padidėjimui ir maksimaliam laikui metrai.

Sulechside let 2 kartus per dienąanksčiau rekomenduojama naudoti pacientams, sergantiems kink, šiuo metu rekomenduojama pacientams, sergantiems kompiuteriu. Vaisto veiksmingumą paaiškina sudėtingas poveikis pagrindiniams ligos patogenezės ryšiams: endotelio disfunkcijos korekcija, kraujo retologijos normalizavimas ir mikrocirkuliacijos srautas, fibrinolitinio aktyvumo padidėjimas. Perspektyvi kryptis sudėtingo gydymo pacientams, sergantiems kompiuteriu aterosklerozine etiologija yra endotelio disfunkcijos korekcija, kuria siekiama skatinti azoto oksido ne endotelės ląstelių sintezę.

Endothelium disfunkcija išreiškiama padidėjusiu pralaidumu ir lipnumu, taip pat padidėjusiu prokoaguliatorių ir vazokonductive veiksnių sekrecijomis, kurios gali būti laikomos ankstyva kraujagyslių pralaimėjimo plėtros etapu. Ne yra svarbus ląstelių metabolizmo reguliatorius ir vaidina svarbų vaidmenį endotelio disfunkcijos patogenezėje. Teigiamas poveikis, skirtas endothelium disfunkcijos korekcijai gali turėti pertrūkiais pneumatinę suspaudimą, įskaitant pacientus, sergančius kritiniais išemikliais apatinėmis galūnėmis.

Kitas vektorinio korekcijos vektorius endotelio disfunkcijos yra vaistų iš inhibitorių angiotenzino blizgesio fermentų, daugiausia perindoprilio, angiotenzino receptorių blokatoriai, daugiausia losartano, taip pat beta-adrenoblockers, daugiausia nebivolol.

Su širdimi ir regėjimu pranoko Jūs šaukiate: mūsų Baikalas yra gražus ir puikus! Borga Dagano ledo urvai Neseniai Baikalas varžosi su garsiuoju Bermudų trikampiu - tai traukia turistus, besidominčius ežero paslaptimis. Ufologų susidomėjimas Baikalo ežeru nėra atsitiktinis - neseniai Baikalo ežere buvo atrasti paslaptingi reiškiniai: ant ledo ir ant žolės iš niekur atsiranda žiedai. Kovo mėnesį Bayandai gyventojai pamatė dar vieną NSO nusileidimą. Yra žinomi atvejai, kai narai sutinka keistus, ne mažiau kaip trijų metrų aukščio povandeninius plaukikus!

Tai ypač svarbu, atsižvelgiant į didelį arterinės hipertenzijos paplitimą, taip pat išeminės širdies ligos ir lėtinio širdies nepakankamumo pacientams, sergantiems Hink. Beta-adrenoblockers yra veiksmingi antihipertenziniai vaistai ir nėra kontraindikuoti pacientams, sergantiems apatinių galūnių liga, nes atrodo, dauguma praktinių gydytojų. Endothelium disfunkcijos korekcija taip pat yra įmanoma skatinant ne exogeninių veiksnių L-arginino sistemos - ne - guanila, visų pirma, naudojant azoto oksido L-arginino pirmtaką.

Terapija, skirta endotelio disfunkcijos korekcijai yra labai perspektyvi, tačiau šiuo metu yra klinikinių tyrimų etape. Kaip nurodyta nacionalinėse rekomendacijose m. Ši narkotikų grupė yra aktyviai tiriama per pastaruosius du dešimtmečius. Jie yra agentai t. Manoma, kad mikrocirkuliacinės linijos plėtra Ushizheny raumenų masyvo apatinių galūnių gydymas sąnarių į barocamera prie audinių deguonies, mažina bendrą periferinį kraujagyslių atsparumą, o nauji laivai, sudaryti lygiu lygiu, gali išsivystyti į funkcines įkroviklius.

Plazmidės ir adenovirusinės genų struktūros yra išbandytos kaip potencialūs vaistai. Daug klinikinių tyrimų parodoma jų sauga, įskaitant onkologinį.

II etapo etapo klinikinių tyrimų etape, dideli rezultatai didinant užšalimo atstumą buvo gauti su genų koduojančiu endotelio augimo faktorius kraujagyslių endotelio augimo faktorius, VEGFpagrindinis fibroblasto augimo faktorius pagrindinis fibroblasto augimo faktorius, BFGFhepatocyte Augimo faktorius hepatocitų augimo faktorius, HGF ir kt.

Tačiau III etapų etapuose gydymo veiksmingumas nebuvo nustatytas visoms struktūroms. Pokrovsky-Fontaine neturėjo įtakos gyvenimo trukmei ir galūnių išsaugojimui.

Tuo pačiu metu, plazmidinis dizainas su HGF genu, taikomu pagal tą patį liudijimą, žymiai sumažino skausmo sindromo sunkumą, teigiamai paveikė gyvenimo kokybę, prisidėjo prie opų gijimo, kuris buvo pagrindas pripažinti jo pagrindą efektyvumas.

nuolatinė išnirimas peties sąnario gydymo skausmas peties sąnario apribojimas dešinėje

Šiuo metu Rusijos narkotikų registras apima genyno-terapinį narkotikų neovasculgen, kurių veiklioji medžiaga yra super-propal plazmidės su VEGF genu.

Jos saugumas ir efektyvumas buvo tiriami daugiakalbiais kontroliuojamais atsitiktinių imčių tyrimais, kurie parodė patikimą nesąmonių pėsčiųjų atstumą, taip pat keletą kitų poveikių, įskaitant deguonies audinio įtampos padidėjimą, tam tikru mastu - linijinis kraujo srauto greitis, kulkšnies-brachial indeksas. Vaistas įvedamas 1,2 mg vietinio į raumenis du kartus su 14 dienų liga veido sąnarių. Vaisto galimybės įgyvendinamos visapusišku terapija.

Kaip klinikinių tyrimų dalis, narkotikų veiksmingumas buvo įvertintas pacientams, kurie nevykdė chirurginių revaskuliarizacijos metodų ir kurie nebuvo skirti gydymui prostaglandinų grupės vaistais. Be to, statistiškai reikšmingi pamainos užregistruojamos kontroliuojant perkutaniškai nustatytą deguonies įtampą. Makroheremodinamikos rodikliai yra pagrįsti mažesniu mastu - kulkšnies pečių indeksu ir linijiniu kraujo srauto greičiu.

Gydant Kink, jei neįmanoma atlikti endovaskulinio ar atviro arterijos rekonstrukcijos, terapinis požiūris gydymas sąnarių į barocamera nuo kompiuterio gydymo. Daugelis tyrimų parodė, kad parenterinio administravimo juos už dienas gali sumažinti skausmą vieni ir prisidėti prie trofinių opų gijimo ir, kai kuriais atvejais, vengia arba atidėti galūnės amputaciją įrodymų IB lygį, įrodymas a.

Terapiniai angiogeniniai vaistai, skirti naudoti kompiuterio gydymui, laikomi potencialiai veiksmingais gydant CINK pacientus. Jų vaidmuo rodomas sudėtingame gydymo pacientams, sergantiems kink, atsižvelgiant į atomų rekonstrukcinių intervencijų rezultatų gerinimą.

Pirmieji duomenys I. Brodsky, pasirodo sėkmingai prostaciklino preparatų derinyje su mikrocirkuliacijos lova neovasculgen kūrimo sunkiųjų pacientų su kink.

iš alkūnės sąnario edema skausmas barbaris justov gydymas

Duomenys apie hiperbarinių deguonies, stuburo neurostimuliacijos efektyvumą, taip pat tradicinės fizioterapijos lazerio terapija, magnetoterapija Rusijos teritorijoje gydant Cink, yra prieštaringi, ir nėra aiškių rekomendacijų dėl jų taikymo.

Duomenų skatinimas buvo gautas atsižvelgiant į regioninės kateterio trombolizę sudėtingoje "Diabetine" integruotoje diabeto angiopatijos gydymuose.

Vietos trombolizės tikslas šioje pacientų kohortoje yra mikrotromotinių formavimo gydymas ir prevencija, kraujo krešėjimo savybių stabilizavimas. Efektyvus gydymas pacientams, sergantiems CHROMOTA ir jos didžiulė komplikacija kritinės išemijos apatinių galūnių forma yra skubiai problema praktinio vaisto dėl nepakankamo dėmesio, didelio slegitumo, sunkumų gydymo.

Straipsnio autoriai tikisi, kad darbe pateikta medžiaga bus naudinga darbe ne tik angohurgeons, bet ir kitų medicinos specialybių gydytojai. Literatūra Pokrovsky A. Klinikinė angiologija: vadovas: 2 t. Nacionalinės rekomendacijos pacientams, sergantiems apatinių galūnių arterijų patologija: angiologija ir kraujagyslių chirurgija. Obolensky V. Savyevas V. Burger D. Breslau būsimasis atsitiktinių imčių bandymų lyginant su venu su A. Cacoub P. Shaginyan A.

Norgren L. Gavrillenko A. Hirsch A. Patogenezė ir konservatyvus gydymas sunkiųjų etapų sujungimo aterosklerozės arterijų apatinių galūnių.

Cilostazol: "Cilostazol" informacijos skaitymo informacija. Europos vaistų agentūra rekomenduoja apriboti cilostazolio turinčių vaistų naudojimą. Girmi B. Hood S. Kalinin R. Endotelio disfunkcijos korekcija. Saarbrukas, Vokietija: Lap Lambert Akademinė leidyba, Kirichuk V. Endotelio disfunkcija. Saratov: Saratovo medaus leidykla. Universitetas, Schwalb P. Lipnitsky E.

Haro J. Florez A. Ir Endovasc. Belenkov Yu. Angiotenzino konvertuojančio fermento inhibitoriai gydant širdies ir kraujagyslių ligas chinapril ir endotelio disfunkcija. Grigoriev N. Azoto oksidas ne. Naujas būdas ieškoti narkotikų. Gripas W. Uhlir O. Gao Y. Mishalov V. Okliniai periferinė arterinė liga: ką mes galime padaryti pacientui šiandien?

Drexler H. Walker H. Gupta R. Deev R. Baumgartner I. Nikol S. Rajagopalan S. III, Lederman R. Belch J. Shigematsu H. Chervikov Yu. G ir kt. Jis pasireiškia, kai galūnės ilgis, sutrikusi variklis ir jautri funkcija. Chromoty į sutaupyti trumpesnę koją forma yra stebimas su įgimta išvystyta galūnių, sisteminių pažeidimų, kreivių ir defektų kaulų, pseudartropsų įvairių kilmės, po neteisingų lūžių, dėl uždegiminių ligų osteomielito rezultatas.

Tačiau tada jis pradėjo gyventi Burkhano urve ir šamanų porai atidavė savo rūmus Ižimejoje. Pasak legendos, ant kalno gyvena didžiulis lokys, sukaustytas grandinėmis.

Buriatai sako, kad lokys buvo prieš medžiotoją, šamaną, o gal didvyrį ar karalių. Jie sako, kad jis virto meška, tris kartus vaikščiojo aplink stebuklingą medį, tačiau medis buvo nupjautas ir jis liko žvėris. Pagal kitą versiją, ežinas jį pavertė meška už tai, kad išgąsdino savo arklį, kuris numetė lordą ant žemės. Nuo senų laikų tarp Olkhon buriatų buvo draudžiama ne tik užkopti į Ižimejaus viršūnę, bet ir aplankyti šamanų mišką relikvinis eglynas.

Čia jis gyvena ir ant gydymas sąnarių į barocamera, ir jos oloje. Trečiasis sūnus tapo salos savininku ir gyvena dideli rūmai Baikalo ežere. Jo teigimu, yra visas dvasių aparatas noenoi suglan. Khanas Hoto babai yra vedęs rytų dangaus Sag sagan tengri dukterį, vardu Sag sagai sagan, ir turi sūnų erelį.

Baikalo paslaptis Čingischanas ir Olhonas Olchono salos legendose yra bent trys nuorodos į Čingischaną apie tai, kaip jis aplankė salą ir netgi buvo čia palaidotas.

Remdamiesi šia legenda, kai kurie geomorfologai mano, kad visai neseniai ant Baikalo baseino buvo sausumos tiltas. Šių teiginių nepagrįstumas matomas iš Baikalo baseino struktūros ir didžiulių jo gelmių siūlomo koferdamo srityje. Per istoriškai trumpą laiką tokios gelmės negalėjo susiformuoti.

Tačiau nepamirškime, kad Baikalas yra labai neįprasta vieta, o milžiniškų žemės dalių, esančių po vandeniu, pavyzdžiai yra žinomi ne taip tolimoje istorijoje, pavyzdžiui, Provalio įlankoje. Be to, žiemą Baikalą galima lengvai kirsti per ledą. Kita legenda pasakoja apie Čingischano karius, kurie tariamai sustojo stovykloje prie Kobylos kyšulio Olchono salos galvos ir paliko didžiulį kubilą pačiame kyšulio gale.

Legendą paskelbė vokiečių istorikas G. Remiantis mongolų pasakojimais, Čingischano pagrindinė gyvenamoji vieta buvo prie Onono, įtekančio į Šilką, ir Kurinlumo, įtekančio į Dalai ežerą.

Jie taip pat sako, kad Čingischanas kartais su savo klajokliais eidavo prie Baikalo ežero. To įrodymas turėtų būti tariamai taganas, pastatytas ant kalno Olchono saloje, esančioje ant minėto ežero, o ant tagano-didelis katilas, kuriame guli arklio galva. Nors nesulaukiau to patvirtinimo iš buriatų, gyvenančių netoli Baikalo ežero ir Olchono saloje, vis dėlto laikau duotas naujienas apie Čingischano valdas labai tikėtinomis, nes pirmosios Čingischano užkariautos žemės - Kinija ir Tangutas - netoliese Taip pat yra legenda, pasakojanti apie Olkhoną kaip Čingischano laidojimo vietą.

Sakoma, kad yra aštuonios klaidingos nugalėtojo kapavietės. Šiuose aštuoniuose netikruose kapuose slypi jam priklausę brangakmeniai ir galios ženklai. Tačiau pats kūnas yra paslėptas kažkurioje slaptoje vietoje. Jie sako, kad palaidojus kruviną užkariautoją, per jo kapą buvo varoma arklių banda, kad niekas negalėtų nurodyti laidojimo vietos. Čingischano kapo paieška prasidėjo beveik iškart po jo mirties. Remiantis šia versija, tikrasis Čingischano kapas yra giliai Olkhon salos oloje. Kaip žinote, tikrame kape yra ne tik užkariautojo pelenai ir daugybė lobių.

Senovės šaltiniai teigia, kad Čingischanas žinojo dirbtinio kraujo paslaptį, kuri prailgina žmogaus gyvenimą iki beveik metų. Šis kraujas nesukreša ir akimirksniu gydo žaizdas. Čia, Rytų Sibire, užkariautojas paliko būti palaidotas. Pasak legendos, nustatytą dieną ir valandą šis kraujas nukris į Čingischano pelenus ir jis atgis. Tiesa ar išgalvota, tačiau šiai pranašystei kaulai gydymo sustaines nebuvo lemta išsipildyti.

Gerosios Baikalo dvasios nenorėjo sugrąžinti gydymas sąnarių į barocamera karaliaus į gyvenimą. Olkono salos vyriausiasis šamanas Olksonas.

Vieno danties žnyplės gimdai ištraukti kulka Fenestruotos žnyplės iš polipo Skydas pacientams, turintiems stuburo traumų, vežti Evakuratorius kateteris akmenims pašalinti Kiti medicinos produktai, reikalingi aukštųjų technologijų medicininei priežiūrai medicinos organizacijose teikti pagal nustatytą užduotį. Kiti medicinos produktai, reikalingi aukštųjų technologijų medicininei priežiūrai medicinos organizacijose teikti pagal nustatytą užduotį Metalinės konstrukcijos, būtinos traumatologinėms, ortopedinėms, neurochirurginėms, mikrochirurginėms ir veido ir žandikaulių chirurginėms intervencijoms medicinos įstaigose atlikti pagal nustatytą užduotį. Medicinos reikmenų sąrašas Visi dokumentai 1 -oje įmonėje! Skambinkite mums!

Galios vietos Olchono sala yra pagrindinis šventojo Baikalo taškas, geografinis etninių teritorijų centras, gyvenantis Prebaikalo ir Užbaikalo regionuose. Druskos ežeras netoli Yalgi kaimo. Pasak legendos, sužeistas karys, nukraujavęs iki mirties, pabėgo nuo priešų ir praleido naktį šioje pelkėje.

Stebuklingai visos žaizdos greitai užgijo. Nuo to laiko žmonės atrado gydomąsias Shara-Nur purvo savybes. Kvapas rodo, kad ežeras nėra vandenilio sulfidas, tai yra radonas. Tai buvo didžiulis ežeras Bet dabar vanduo tik iki juosmens. Kai ruošiausi keliauti toliau Ramusis vandenynastada profilaktikai važiavau, tiksliau, vaikščiojau nuo Yalga iki ežero, esančio už stačių kalvų. Ne kiekvienas automobilis ten važiuos. Taigi aš paprašiau šamanės Genos Tugolovo, Yalgos gyventojo, atvesti mane į valdžios vietą.

Dėl to aš ten praleidau visą dieną, kaitindamasis purve ir degindamasis priešingame krante. Jausmas labai atpalaiduojantis. Laimei, diena buvo pakankamai šilta.

Tačiau vakarui reikėjo išnešti lūžusius kaulus į patį Baikalą, bent jau prausimuisi. Prie vingiuoto miško tako kažkada buvo žiemos trobelė. Dabar jis sunaikintas, trobelė sunaikinta. Ir dabar, po valandos ar dviejų artėju atvira jūra Tai buvo labai aistringa. Ir tada prie manęs pribėgo moteris su didžiuliu piemeniu ir paklausė, iš kur aš esu? Sakau - iš Kazachstano - tai mano tėvynė. Gydymas sąnarių į barocamera - Oho!

O aš iš ten, sako jie, tautiečiai, na, žinoma, nuėjau pas juos - juolab kad pradėjo audroti: pravertė užkandis su svaiginančiu ir nakvyne. Taigi galios vieta ne tik suteikia kūnui energijos, bet ir sukuria palankias sąveikos su kitais situacijas. Tai atsitinka kaip netikėtas žmogaus harmonizavimas.

Arčiau Khoboy yra meilės uola - tai vieta, kur galite kreiptis į dvasias su prašymu susirasti gyvenimo partnerį. Ši uola yra padalinta į dvi dalis, kaip kupranugario kupros. Tačiau jie yra labai skirtingi - vienas iš jų yra gydymas sąnarių į barocamera - jis yra labiau nukreiptas į viršų ir padengtas kerpėmis, o patelė yra plokštesnė, sutraiškyta, balta ir susideda iš labiau išlygintų formų.

Ten jie prašo antros pusės. Kalnas yra padalintas į vyrišką ir moterišką. Vyrai klausia stovėdami, o moterys dažnai atsisėda ir mintyse pradeda išvardyti visas savybes, kurias turėtų turėti jų potencialus sutuoktinis. Dažniausiai - jei į maldas bus atsakyta, grybų lietus gali ateiti iš saulėto dangaus.

Beje, sutuoktinio po to galima ilgai laukti. Svarbiausia nepamiršti - kam tau viso to reikia. Ir staiga pasikeis kriterijai Sagano -Khushuno uola - Trys broliai. Kiekviename iš jų galima pamatyti žmogaus profilį. Pasak legendos, buvo trijų brolių ir seserų šeima. Ji pabėgo su mylimąja. Tačiau jos tėvas pasiuntė tris brolius paskui ją. Ji maldavo jų negrąžinti namo, nes yra laimingai ištekėjusi. Jie sutiko, grįžo namo ir pasakė tėvui, kad nematė savo sesers. Kai jis išsiaiškino, ar jie sako tiesą, jie tai patvirtino.

Tėtis buvo šamanas ir viską matė. Jis supyko ir pavertė savo sūnus akmenimis.

Ir kol vaikai meluoja tėvams, yra uola, pavadinta Trijų brolių vardu. Jausmai visada nuostabūs - kaip žemės gale. Tarsi elementų sandūros atradėjas: vanduo ir akmuo. Nes tai aukščiausias Baikalo taškas, o priešais giliausią Baikalo tašką yra kalnas. Nuo seniausių laikų ji buvo laikoma vartais į kitą pasaulį. Niekas negali eiti į Izhimei. Nes tik tuščias susidomėjimas tada sukelia daugybę ligų Tikrai neverta to tikrinti.

Kaip žygiai į Šamankos uolą. Todėl, kad, pavyzdžiui, moterys praranda reprodukcinę funkciją, o vyrai tiesiog energingai išpūsti. Taigi galios vietas gydymas sąnarių į barocamera aplankyti turint aiškų tikslą ir ne itin dažnai. Izhimeya legenda pasakoja, kad galingas šamanas Nagrai boo, gerbiamas tengrų, gyveno su mongolais, kurie anksčiau gyveno Baikalo ir Olkhono pakrantėje ir išpažino šamanų tikėjimą, su žmona Zagrai Khatan. Remiantis kita versija, perkūno dievybė Ugutei noyon, dangaus sūnus, norėjo apsigyventi kaimynystėje su garsiuoju Olkono šamanu Nagrai boo ir jo žmona Zagrai Khatan.

Bet tada jis atidavė savo rūmus Ižimejoje šamanui ir pradėjo gyventi Burkhano kyšulio oloje. Trečiasis sūnus tapo salos savininku ir gyvena dideliuose rūmuose Baikalo ežere. Jo pavaldumas yra visas dvasių aparatas noenoi suglan. Yra ir kitų gamtos paminklai : Devos uola ir Khoboy kyšulys Klyk - šiaurinis Olchono viršūnė, staiga nukritusi į šaltus Baikalo vandenis. Iš pietų šios uolos kontūrai primena didingą moters figūrą su aiškiai nubrėžta galva, nosimi, smakru, krūtine.

Iš viso Baikale yra trisdešimt uolėtų salų, keturiolika iš jų yra Mažojoje jūroje, t. Olchono rajone. Jie periodiškai pasirodo laukuose, kurie niekada nežinojo dirbamos žemės.

Žinoma, tai nėra garsūs ir sudėtingi piktografiniai piešiniai, kaip, pavyzdžiui, Pietų Anglijos laukuose, tačiau jie stebina daugumą su šiuo reiškiniu susidūrusių turistų. Mokslininkai stebisi, kad apskritimai neatrodo kaip gamtos jėgų ar gyvūnų pėdsakų rezultatas. Nėra trypimo ženklų, priešingai - sultingesnės ir aukštesnės žolės juostelė atsiranda palei tolygiai plokščio apskritimo kraštą - ji ypač pastebima paprastai sausose stepių vietose.

Taip pat akivaizdu, kad apskritimai nėra žmogaus veiklos pėdsakai. Savo dydžiu jie kartais 20—30 kartų viršija tipiškų buriatų jurtų pagrindą. Jie dažnai yra ant stačių šlaitų, kurie akivaizdžiai netinka būsto išdėstymui. Tarsi kažkas nusileistų iš dangaus ir paliktų apskritą pėdsaką laukiniame lauke. Iš vietinių gyventojų legendų žinoma, kad tai apvalių šokančių Tengri vaikų šokių pėdsakai, nusileidę į žemę iš dangaus, kad galėtų linksmintis jaunatį.

Judant ratu išilgai tamsios juostelės bet kuria kryptimi lydi jausmas, kad vargu ar stumiate save per vandens stulpą Apskritai, apskritimo viduje - be jokių aiškiai įvardytų bruožų.

Tačiau yra toks įdomus dalykas: pabuvus rate maždaug 10 minučių, buvo rasta ramybės būsena, reikalų užbaigtumas. Viskas gerai, nereikia skubėti Baikalo ežero mįslės ir paslaptys Nemaža dalis jaunimo įsitikinusi, kad apskritimai ant žolės Olkhono stepėse yra NSO lėkštės nusileidimo pėdsakai.

Olkhon rateliai jaunimui - ateivių pėdsakai ir jų nematomos skraidančios lėkštės. Tačiau biologai, ištyrę šias augalų apraiškas, turi daug logiškesnį paaiškinimą. Tik po mikroskopu galima pamatyti mikroskopinius hifus dirvožemio mėginiuose, paimtuose iš apskritimo. Tai grybiena!

 • Kaip pašalinti sąnario uždegimas
 • Kur kreiptis dėl artrozės gydymo
 • Иначе все вы погибнете.
 • Skausmo priežastis į rankas rankų sąnarių
 • Liaudies medicina gydymas artrozė

Jei visi siūlai gauna vienodą mitybą, tada grybienos augimas vyksta taisyklingų apskritimų pavidalu. Palankiomis sąlygomis jis auga nuo centro pastoviu greičiu. Todėl išoriniame apskritime, kur šiuo metu išdygsta jaunas grybiena, žolė paviršiuje yra sultingesnė ir aukštesnė nei apskritimo viduje, kur grybiena jau nyksta. Neatsitiktinai sausoje stepėje aiškiai matomi žalios žolės apskritimai - žolė aktyviau auga ant azoto turinčių grybienos trąšų. Apskritimai stepėje ypač išryškėja rugpjūčio viduryje po stiprių liūčių.

Apskritimus galima pamatyti ne tik Olchone, bet ir Tazherano masyvo stepėse, Mažosios jūros pakrantėje, kai kurie iš jų matomi nuo kelio nuo kelto į Khuzhir. Panašių natūralių darinių taisyklingų apskritimų pavidalu galima rasti ir ant kerpių dengtų uolų. Kerpės, sudarančios idealius apskritimus, auga ant Sagan-Khushun kyšulio uolų.

Kartais jie sudaro įprastą širdies formos kontūrą. Lygiai taip pat vandenyne auga koralai, kartais formuojantys taisyklingus apskritimus, arba, pavyzdžiui, garsusis koralinis rifas prie Australijos krantų - taisyklingos širdies gydymas sąnarių į barocamera. Reikėtų pažymėti, kad grybiena ir kerpės yra itin jautrios oro taršai, jų masinis pasireiškimas Olkhon mieste yra palankios ekologinės padėties ir aplinkinio oro grynumo saloje įrodymas.

Atitinkamai buvo liudininkų, tvirtinančių apie didelių besisukančių kraterių stebėjimą ramiame vandenyje ir didelių ugnies kamuolių atsiradimą iš jų, didžiulį povandeninį urvą, tariamai esantį Izhimey kyšulio povandeniniame šlaite ir kt. Buvau visiškai įsitikinęs, kad pagaliau tapau būdingo NSO skrydžio, kuris pakilo iš slaptos požeminės ateivių bazės iš salos, liudininku.

Ugnies kamuolys kurį laiką kabėjo vienoje vietoje virš pakrantės, paskui, įgavęs aukštį, lėtai plaukė į jūrą, paskui staigiai pakeitė skrydžio kryptį ir, išvystęs greitį, dingo iš akių. Per tą laiką man pavyko išimti fotoaparatą iš automobilio, nustatyti ilgo fokusavimo objektyvą ir tris kartus rankomis be trikojo nufotografuoti man keisto ugninio objekto skrydžio skausmas artritu pirštų. Jei ryte nebūčiau ėjęs ieškoti liudininkų, šis atvejis būtų tapęs dar vienu klasikiniu NSO apsilankymo Baikalo ežere aprašymu.

Baikalo ežero povandeninių būtybių paslaptys. Paslaptingi ir mistiniai Baikalo ežero vaizdai

Tiesa pasirodė įprasta, poilsiautojai naktį paleido 80 centimetrų kinišką raudoną rutulį, kurio viduje degė žvakė. Nieko panašaus dar nemačiau balionai su žvake viduje, todėl iš didelio atstumo jis pasiėmė jo šviečiantį šviečiantį apvalkalą NSO ir dar dvi valandas naktį nesėkmingai stebėjo jo skrydžio pasikartojimą. Realybė ir mitai Pavyzdžiui, mokslininkai užregistravo magnetinę anomaliją povandeninio Akademinio kalnagūbrio srityje ir netoli Olkono, kuri per pastaruosius 50 metų padvigubėjo.

Žiemą ant ežero ledo, esančio priešais Izhimey kyšulį, buvo reguliariai tvirtinamos tolygios daugelio metrų skylės su ištirpusiais kraštais. Prie to reikėtų pridėti ir čia atsirandančius trukdžius magnetiniuose laukuose, dėl kurių sutrinka navigacinių laivų prietaisų veikimas ir sutrinka radijo bangų praėjimas, susidaro savotiškos visiškos radijo tylos zonos.

Dar čia balandžio mėn plonas ledas toje pačioje vietoje Užury meteorologijos stoties darbuotojai kasmet ėmė stebėti neįprastą miražą - didžiulį lygiagrečiakampį, kabančią virš plono pavasario ledo, vaiduoklišką oro miestą ar visiškai materialų didelių dydžių NSO. Dabar ši informacija yra ant nuorodos į senovės mitus, kurie sako, kad giliausioje Baikalo ežero vietoje yra vieta, vadinama Velnio piltuvėliu, kur vanduo staiga pradeda siautėti visiškai ramiai ir netrukus pačiame epicentre.

Pertraukiamasis chromotipas gydymas ir ženklai. Pertraukiamasis chromotipas - gydymas, simptomai, liaudies gynimo gydymas pertvaros chromo su išsėtine skleroze Data:

Mitai byloja, kad priešais Ižimejaus kyšulį po vandeniu ežere yra įėjimas į požeminę povandeninę mirusios Erliko chano karalystę, iš kurios nėra grįžimo.

Čia, vandens piltuve Baikalo ežero dugne, gyventi ėjo didžiulė dieviška gyvatė, kaip drakonas, Abraga Liga lanksčios jungtys, visų gyvačių pirmtakas ir karalius.

Priešingai, ši vieta Olkhon saloje yra šventas kalnas Suoliukas, nuo senų laikų draudžiamas žmonėms lankytis. Todėl būtent nuo šio kalno turistai turėtų stebėti anomalijas aukščiau gili vieta Baikalis, kanalas, skirtas prisijungti prie interneto, čia atidarytas, pasak retų liudininkų, tai yra keliais dydžiais įdomiau nei internetas.

Reikia pripažinti, kad šis gandas mūsų rajone pasirodė prieš porą dešimtmečių, akcentuojant tai, kad netikėtai neprieinamose Baikalo gelmėse gyveno svetimos būtybės.

Panašu, kad juos ne kartą matė vietiniai žvejai. Vienas iš jų, Kultuchaninas Nikolajus Kirejevas, man net parodė akvatorijos vietą, kur jis susidūrė skauda bendrą nykštį ant rankų atsiliepimus stulbinančiu regėjimu.

Kartą jis gydymas sąnarių į barocamera draugais atvyko čia žvejoti, bet staiga, kaip delfinai, iš vandens pradėjo kilti iki trijų metrų aukščio humanoidiniai padarai, apsirengę blizgančiais metalo išvaizdos kostiumais, ir iš karto pasinėrė į ežero gelmes. Išmetę tinklus, žvejai pabėgo namo motorine valtimi ir dar daugiau baisi vieta neišėjo.

Ir Nikolajus Kirejevas visiškai atsisakė žvejybos. Aš susitikau su kitais tos ilgos istorijos dalyviais, ir visi vieningai patvirtino neįtikėtinas faktas Kirejevas pakartojo savo nuostabią istoriją giliavandenės ekspedicijos dalyviams, kai nardymo Pietų Baikale išvakarėse atvedžiau jį į Mira. Faktas yra tas, kad rengiant prietaisų nusileidimą netoli Baikalo celiuliozės ir kartono gamyklos panašią istoriją mums papasakojo Irkutsko nepaprastųjų situacijų ministerijos darbuotojai, lydėję ekspediciją savo laive.

Ir nors mokslininkai skeptiškai vertino informaciją apie paranormalius reiškinius, vis dėlto mano širdis susmigo pagalvojus, kad iš amžinos gilios bedugnės tamsos tuoj pasirodys aukštesnės civilizacijos paslaptingos humanoidinės būtybės ir, neduok Dieve, padarys mus jų nelaisvėmis. Laimei, niekas nesiartino, nežiūrėjo į lauką į povandeninio laivo langus, nesibeldė į titano korpusą ar užmetė tinklelį ant aparato. Tiesa, šimtą metrų nuo dugno, beveik kilometro gylyje, įkritome į keistą baltą debesį, tarsi į pieną, todėl nematėme nei dirvožemio, nei išorinių instrumentų, o teko daryti dumblą mėginiai ir vandens suvartojimas aklai.

Tikrai išsigandome tik vėliau, kai pakilome į paviršių, o ekspedicijos kolegos pranešė, kad ką tik įvyko katastrofiškas žemės drebėjimas, kurio epicentras buvo mūsų darbo srityje. Kovok su kontaktais su NSO m. Tai pasirodė taip įtikinama ir lengvai patikrinama, kad būsimos antrojo sezono ekspedicijos nariai rimtai apie tai pagalvojo, bet galiausiai neatsisakė sprendimo dar kelis kartus nardyti Baikalsko miesto akvatorijoje.

Nepaisant to, kad beveik dieną prieš darbą įvyko naujas rimtas žemės drebėjimas. Gydymas sąnarių į barocamera ir kitų natūralių įspėjamųjų esamo pavojaus ženklų, apie kuriuos kalbėsiu vėliau. Kokios tai buvo medžiagos? Jos autorius, buvęs sovietų kariškis Markas Steinbergas, pasakoja, kaip neatpažinti skraidantys objektai elgėsi susitikę su įvairių sovietų armijos padalinių daliniais, ir tvirtina, kad iki devintojo dešimtmečio pradžios ši informacija buvo įslaptinta, ir net šiandien kariuomenė nelinkusi dalintis.

Netikėtai pas mus atskrido SSRS gynybos ministerijos inžinierių karių nardymo tarnybos vadovas generolas majoras V. Jis pranešė mums apie ekstremalią situaciją tame pačiame Vakarų Sibiro ir Užbaikalo karinių rajonų susitikime, kuris įvyko maždaug tuo pačiu metu vakarinėje Baikalo ežero pakrantėje.

Ten skautai narai treniruočių ir kovinių nardymų metu ne kartą sutiko nežinomų povandeninių plaukikų, visur panašių į žmones, tačiau milžiniškų, beveik trijų metrų aukščio, prigludusių sidabrinių kombinezonų, nepaisant ledinio ežero vandens. Maždaug 50 metrų gylyje jie neturėjo akvalango įrankių ar kitų aparatų - tik sferinis šalmas, slepiantis galvą.

Mes judėjome dideliu greičiu. Tačiau, bandant mesti tinklą į šią būtybę, visa grupė kažkokiu galingu impulsu buvo išmesta į paviršių. Ir kadangi žvalgybinių narų autonominė įranga neleidžia pakilti iš tokio gylio, nesilaikant dekompresijos sustabdymo režimo, visus nelaimingos gaudymo grupės narius ištiko dekompresinė liga.

Yra tik viena gydymo priemonė - nedelsiant išspaudimo režimas slėgio kameroje. Treniruočių stovykloje jų buvo keli, tačiau tik vienas buvo darbingas, galintis sutalpinti ne daugiau kaip du žmones.

Jie į jį įstūmė keturis žmones. Dėl to trys, įskaitant pareigūną, mirė, likusieji tapo neįgalūs. Vėliau, jau turkų VO valstijoje, gavome įsakymą iš vyriausiojo sausumos pajėgų vado įsakymo su išsamia Baikalo nepaprastosios padėties analize ir atitinkamais atplaišomis kaltiesiems. Kartu su įsakymu buvo pateiktas SSRS gynybos ministerijos inžinierių būstinės informacinis biuletenis, kuriame visų pirma buvo išvardyti giliavandeniai ežerai, kuriuose buvo užfiksuoti nenormalūs reiškiniai, povandeninių būtybių, panašių į Baikalo tipą, išvaizda.

Dabar aš pradedu spėlioti, kokius karius aš sutikau Barguzinskio įlankoje — m. Vasarą, kurie į mano klausimus apie jų darbo Baikale tikslą atsakė, kad jie tyrinėja ežero gelmes. Faktai ir įvykiai, aprašyti Marko Steinbergo straipsnyje, tikriausiai įvyko, nes tai nebuvo laikoma spekuliacija. Sausio mėn. Tada pamačiau leidinį kituose šalies laikraščiuose ir žurnaluose, jau pridėjus faktų.

Šventosios nosies kyšulys Skraidančios lėkštės Tų pačių m. Beveik tobuli žiedai, kurių skersmuo apie 4 kilometrus, akį patraukė balandžio 5 d. Šie žiedai atsirado Svjatojos pusiasalio srityje ir, kas ypač įdomu, netoli Baikalsko - Slyudyanka - Kultuk, kur pernai įvyko du katastrofiški žemės drebėjimai. Arba kraštutiniais atvejais anomalijos, panašios į tą, kuri Europos grūdų laukuose pasirodo nukritusių augalų apskritimų pavidalu. Šie žiedai suglumino mokslininkus. Pirmą kartą jie pradėjo pasirodyti ant ledo dar,m.

Žiedinių ledo reiškinių susidarymo priežastys ir mechanizmas nežinomi. Kai kurie mano, kad susiduriame su šiltu vandeniu, kuris juda ratu, nuplauna neleidžia jam užšalti? Bet kokia yra šio karšto vandens srauto iš ežero dugno priežastis? Kai kurie ekspertai mano, kad apskritimų susidarymas yra susijęs su neįprastai dideliais gamtinių dujų metano kiekiais iš apatinių sluoksnių. Ištirpęs ledas yra prisotintas vandens, o ant ledo paviršiaus atsiranda milžiniški žiedai.

Jie tokie dideli, kad nematomi nei šalia, nei nuo pakrantės kalno. SB RAS Geologijos instituto vyriausiasis tyrėjas Aleksandras Tatarinovas mano, kad apskritimai yra dujų ir purvo ugnikalnių Baikalo ežero dugne veiklos rezultatas.

Iki šiol žinoma apie 20 tokių objektų. Mokslininkai savo veiklą pastaraisiais metais tiesiogiai sieja su didėjančiu seisminiu aktyvumu, tai yra, su žemės drebėjimais, po kurių dėl žemės plutos judesių ežero dugne esantys ugnikalniai pradeda skleisti degiąsias dujas.

Jam pritaria kolegos-geologai Valerijus Chaptanovas ir Jurijus Baškujevas. Pasak jų, apskritimai yra sensacingi įvykiai, nes tokios žiedinės struktūros dar nebuvo matytos. Tikriausiai mes kalbame apie kolosalių šilumos šaltinių susidarymą Baikalo ežero dugne, tai yra, suaktyvinus tam tikrą gedimą po storu dugno nuosėdų sluoksniu.

Neatsitiktinai dėmės prie Svjato nosies ir Pietų Baikale susidarė iškart gydymas sąnarių į barocamera dviejų žemės drebėjimų, įvykusių m. Pavasarį ir jie buvo ir m.

klubu displazija manksta liaudies procedūros gydymas jungties uždegimas

Visa tai sutampa su Irkutsko geologo Vasilijaus Ružicho prognozėmis apie artėjantį didžiulį žemės drebėjimą Baikalo ežere, kurio pradininkai jau sukėlė daug nelaimių jo pakrantėse gyvenantiems žmonėms. Baikalo plyšio zonoje per metus jau įvyksta iki 9 tūkstančių žemės drebėjimų, tačiau tik 45 iš jų yra pastebimi. Tik m. Pirmąjį pusmetį jų buvo 50, užregistruotų seisminių stočių. Tačiau plyšio zona yra ne tik paties Baikalo ežero vandens zona.

Pasirodo, dujos pradėjo išeiti į sausumą, sunaikindamos pakrančių ežerų sistemą. Iš čia ir ežerų pavadinimai: Dukhovoe, Dead ir panašiai. Kulinye pelkės ir Torey ežerai yra žinomi dėl dujų nutekėjimo; jie taip pat apsinuodijo Kotokelio ežero vandenį. Metano, net jei jo koncentracija yra mažesnė nei 1 mg litre, nesuderinama su daugelio verslinių žuvų gyvybine veikla.

Todėl ir omulas, ir ruoniai miršta būriais, kaip ir kitos Baikalo ežero žuvys. Tai pavojinga ir žmonėms. Vyras plaukia valtimi - ir staiga iš ežero dugno sklinda dujos. Ploname vandenyje pabėgti neįmanoma, eisi į dugną kaip akmuo. O dujos ant Baikalo ežero kartais užsidega ir pakyla ugniniu fakeliu, apie kurį jau yra daug moksliškai pagrįstų įrodymų.

 • Gerklės alkūnės sąnario ir aukščiau
 • Gliukozamino 500 mg ir 400 mg chondroitino
 • Слезы из ее глаз стекали на дно маски.
 • Kokios ligos kai sąnariai skauda visiems
 • Swollen painful dip joint
 • Baikalo ežero povandeninių būtybių paslaptys. Paslaptingi ir mistiniai Baikalo ežero vaizdai

Tas pats gali nutikti ir Baikalo ežere, ir tai jau vyksta ant jo seklių lydinčių ežerų. Jis buvo padėtas ant padėklo prieš povandeninio laivo langus, o jam kylant aukštyn mokslininkai galėjo stebėti visiško dujų hidrato skilimo procesą, kol likučiai sprogo metrų nuo ežero paviršiaus, beveik sugadindami aparatą.